Wie zijn wij en wat doen we

Nederlands Heidendom op internet
In 2000 werd Nederlands Heidendom (NH) door een aantal jongeren opgericht, door het oplijn zetten van een webstek. Met deze webstek wilden zij informatie gaan verstrekken over het Noordwesteuropese Heidendom (ook wel 'Germaanse Heidendom' genoemd). Daarnaast werd een forum opgericht waarop gediscussieerd kon worden. De website is er nog steeds en is in de loop van de jaren flink uitgebreid, en het forum heeft meer dan 250 geregistreerde leden. De ene bezoeker is natuurlijk wat actiever dan de ander.

Leden en forumleden
Tegenwoordig hoef je niet beslist meer actief te zijn op ons internetforum, om toch lid te zijn van NH. Als je de ledenlijst van ons forum bekijkt, en deze vergelijkt met de personen die daadwerkelijk wat schrijven op het forum, dan zijn er heel wat 'slapende' leden. Het kan best zijn dat deze mensen ondertussen toch erg actief zijn voor NH. Anderzijds zijn we jaren geleden van het idee afgestapt, dat alle mensen die zich op ons forum aanmelden, automatisch ook als leden van NH beschouwd kunnen worden. Doordat het forum van NH een openbaar forum is, waar iedereen zich kan aanmelden, krijg je ook bezoekers die minder serieus zijn, of gewoon even willen donderjagen. Voorop staat dat iedereen welkom is op ons forum, als ze zich aan onze gedragsregels houden.

Heidenen en aanverwante figuren
Een deel van de forumleden en een deel van de daadwerkelijke leden van NH, bestaat uit mensen die zichzelf 'heidenen' noemen. Onder 'heidenen' verstaan we de aanhangers van de voorchristelijke polytheÔstisch levensbeschouwing in Noordwest Europa. Het percentage dat zichzelf heiden noemt, ligt onder NH-leden wel aanzienlijk hoger dan onder de forumleden. Voor de ťťn is het heidendom een geloof en voor de ander is het een studieobject. Tussen het ene uiterste en het andere zit natuurlijk ook nog een groot aantal tussenvormen. Om deze reden zult u bij ons vaak berichten zien staan die als aanhef hebben 'Beste heidenen en aanverwante figuren'.
Het Germaanse Heidendom beÔnvloedt dus de manier waarop een deel van ons in het leven staat. Onze normen en waarden kunnen daardoor op sommige punten nogal eens afwijken van de christelijke-humanistische normen en waarden. Zo is bijvoorbeeld het christelijke begrip 'zonde' is ons volkomen vreemd.
Dat wij heidenen zijn, en daarmee een 'geloofsgroep', en wat anders in het leven staan dan bijvoorbeeld de gemiddelde Nederlander, wil zeker niet zeggen dat wij een rancune hebben tegen niet-heidenen. Andere georganiseerde gelovigen hebben wel eens last van een bekeringsdrift, of ze koesteren een haat tegen andersgelovigen. Van die behoefte of drang hebben wij totaal geen last. Wij gedragen ons ten hoogste kritisch ten opzichte van anderen en gebruiken bij de formulering daarvan veelvuldig een vleugje humor.
De meeste van ons hebben natuurlijk ook, direct of indirect, een christelijke achtergrond. Deze culturele achtergrond ontmaskeren, en ons voorvaderlijk gedachtegoed terugwinnen, is voor velen van ons wel een belangrijke zaak. Maar toch gebeurt dat veelal op een speelse en niet radicale manier. In onze geestelijke zoektocht proberen we feit en fictie zo goed mogelijk te scheiden. New Age, Wicca, Theosofie en 'Witte Power' fantasieŽn zul je bij ons dan ook niet aantreffen. Nederlands Heidendom doet niet aan politiek, punt uit. Wat dit laatste betreft: wij willen -om maar even een populaire term te gebruiken- gewoon 'lekker bezig' zijn, en daarbij anderen niet storen of gestoord worden. We zijn met opzet niet verbonden aan andere gezelschappen of organisaties, zodat we ons alleen voor onszelf hoeven te verantwoorden.

Zonnewendefeesten en andere activiteiten
Zoals je uit het bovenstaande hebt kunnen opmaken, is NH lang niet meer alleen een internetclubje. In de echte (niet-virtuele) wereld organiseren wij ieder jaar een aantal bijeenkomsten en andere activiteiten. Daarnaast geven we ieder jaar een Heidens Jaarboek uit, vol interessante artikelen over 'heidense onderwerpen'. En iedereen die dat wil kan in een NH-T-hemd rondlopen, of in een NH-trui als het geen weer is voor een T-hemd.
Ieder jaar organiseert NH vijf officiŽle bijeenkomsten en activiteiten. Het jaar begint bij ons altijd met het 'Heidensch Drinckgelagh'. Iedereen die dat wil is welkom om hierbij aanwezig te zijn. Dit drinkgelag kan beschouwd worden als de nieuwjaarsborrel van NH. Tijdens dit drinkgelag organiseren wij ook een quiz met 'heidense vragen'. Er zijn dan altijd leuke prijzen te winnen.
Twee bijeenkomsten dragen een 'bovenzinnelijk karakter'. Het zijn de zogenaamde zonnewendefeesten: het midzomerfeest en het midwinterfeest. Deze bijeenkomsten zijn alleen voor leden, en soms een aantal speciale genodigden. Het midwinterfeest wordt in een wat kleinere groep gevierd dan het midzomerfeest. Het heeft ook een wat intiemer karakter dan het midzomerfeest. Wilt je meer weten over hoe wij onze zonnewendefeesten vieren, dan verwijs ik je graag naar de speciale zonnewendegedeeltes op ons forum. Hierop is voor een buitenstaander op de voet te volgen hoe wij dit aanpakken.
De overige officiŽle activiteiten die door NH worden georganiseerd, zijn de voorjaars- en herfstwandeling. Bij deze activiteiten zijn alle forumleden van NH welkom. Deze wandelingen voeren langs archeologische monumenten of andere bezienswaardigheden. Vaak worden deze wandelingen gecombineerd met een bezoek aan een museum, kasteel of kerk, en worden er korte lezingen gehouden. De voorjaars- en de herfstwandelingen, worden altijd gehouden in de periode van de jaarfeesten 'Ooster' en 'Herfst'. Vanaf 2011 zal op deze wandeldagen ook een gezamenlijk seizoensritueel uitgevoerd worden.

Stuur- en invullinggroepen
Nederlands heidendom is opgedeeld in: Wolfhuiden, de Ostaracommissie, de Grimmbergengroep, de Kerngroep en de algemene forumleden.
De 'Wolfhuiden', zijn te beschouwen als het dagelijks bestuur van NH. De 'Ostaracommissie' draagt zorg voor een degelijke organisatie van de seizoensfeesten van NH . De Grimmbergengroep is een denktank die zich bezighoudt met het formuleren van de 'kernwaarden' en 'grondgedachten' van het heidendom. Ten vierde is er de 'Kerngroep'. Deze groep fungeert als klankbord voor de voornoemde drie groepen en houdt die scherp. Bovendien spelen de leden uit de Kerngroep een belangrijke rol bij het uitvoeren van de seizoensfeesten, waarvan de Ostaracommissie de krijtlijnen heeft uitgezet. Overige algemene forumleden, die ook of niet in te delen zijn bij ťťn van de voornoemde vier groepen, bestaan uit mensen die af en toe bijdragen leveren aan Nederlands Heidendom door bijvoorbeeld artikelen te schrijven of helpen bij het organiseren van activiteiten.
De groepen die nog niet genoemd zijn, en soms ook niet helemaal uit kerngroepleden van NH bestaan, zijn de lokale of regionale groepen. Deze groepen organiseren door het jaar heen buiten de officiŽle agenda van Nederlands Heidendom om, af en toe activiteiten of kleine bijeenkomsten. De lokale of regionale groepen kunnen door de Ostaracommissie gevraagd worden om de organisatie van een activiteit van de officiŽle agenda voor hun rekening te nemen.

Bovenaan staat de inhoudsopgave waarmee je de onderwerpen op deze webstek kunt bereiken.

Heidense groet, Nederlands Heidendom

 

.